Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019

25 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης οκτώ (8) μηνών), συνολικά είκοσι πέντε (25)ατόμων(17 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 7 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργατών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοίνωσε Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Υποβολή αιτήσεων έως 8 Απριλίου 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου